Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BIM we Wrocławiu

Zapraszamy na najbliższe wydarzenie, które odbędzie się 06.12.2021r. o godz. 18.00 w formie zdalnej.