Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BIM WE WROCŁAWIU (26.01.2022r.)

Zapraszamy na kolejne wydarzenie organizowane w ramach realizowanego projektu “BIM we Wrocławiu” przez Politechnika WrocławskaUniwersytet Przyrodniczy we WrocławiuDolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa.

Najbliższe wydarzenie odbędzie się 26.01.2022 (środa), o godz. 17.00 na platformie ZOOM.

Informacje o wydarzeniu: https://bim.pwr.edu.pl/aktualnosci/wydarzenie2-7.html