Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BIM Meetup Polska #2

Informujemy o kolejnym BIM-owym wydarzeniu, tym razem we Wrocławiu.

BIM Meetup Polska #2

07. 03. 2024 r.  9.00-18.00 – Konferencja
08. 03. 2024 r.  9.30-17.30 – Warsztaty

Hotel ibis Styles Center
pl. Konstytucji 3 Maja 3 

Tym razem należy się wcześniej zarejestrować i wykupić bilety.

Konferencja 350 zł.
Warsztaty 200 zł.

Link do wydarzenia: https://bimmeetup.konfeo.com/pl/groups

Program (zamieszczamy w załączniku) jest dostępny na stronie internetowej:
https://media.licdn.com/dms/image/D4D2CAQGPMqMRBDtdKA/comment-image-shrink_8192_1280/0/1707120469078?e=1709704800&v=beta&t=zhuzvpNvE7IdpOIEJsjLnbuDom24zyvVDij0cNdOrj0