Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BIM DAYS 2023 – Ekosystem danych

Informujemy o konferencji BIM DAYS 2023 – Ekosystem danych, która odbędzie się w dniach 28-30 listopada 2023 w Warszawie oraz online.

Szczegóły w linku.