Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BIAŁA KSIĘGA BRANŻY DROGOWEJ

Zachęcamy do zapoznania się z ciekawym dokumentem, który powstał z inicjatywy partnerskich organizacji branżowych, związanych z budownictwem drogowym. Jest to wspólny głos środowiska, które sformułowało w „Białej Księdze” rekomendacje pożądanych kierunków zmian w całej polityce transportowej państwa. Być może jest to dobry przykład dla innych branż budowlanych?

 

W załączeniu zawarty jest pełen tekst Białej Księgi.