Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BEZPŁATNY POKAZ ONLINE OPROGRAMOWANIA BIK FIRMY FORCAD

Firma FORCAD Sp. z o.o. zaproponowała DOIIB zorganizowanie bezpłatnego pokazu online prezentującego możliwości programu BIK (branżowa nakładka na systemy CAD) dla zrzeszonych Członków Izby Inżynierów Budownictwa. Czas trwania pokazu to około 2 godziny.

Zainteresowanych członków DOIIB prosimy o zgłoszenie chęci udziału w takim pokazie na adres mailowy: dos@dos.piib.org.pl do 28.10.2021 r.