Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

BENEFITY DLA CZŁONKÓW PIIB

  1. Karta medyczna

Polska Izba Inżynierów Budownictwa podjęła współpracę z Grupą LUX MED.  Program opieki medycznej, dedykowany dla członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa obejmuje trzy pakiety do wyboru, które członkowie Izby mogą wykupić – na preferencyjnych warunkach –  dla siebie, jak również dla swoich najbliższych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PIIB: https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/benefity-inzyniera/5194-karta-medyczna

  1. Karty sportowe

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa już od lutego 2023 r. udostępnia członkom DOIIB możliwość korzystania  – na preferencyjnych warunkach – z kart MULTISPORT i MULTILIFE oferowanych przez firmę BENEFIT SYSTEMS S.A. Pakiety można wykupić także dla członków rodzin. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej DOIIB: https://dos.piib.org.pl/strefa-doiib/karty-multisport/

Polska Izba Inżynierów Budownictwa podjęła współpracę z Medicover Sport.  Dedykowany program dla wszystkich członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z pakietami do wyboru, członkowie PIIB mogą wykupić dla siebie jak również dla swoich najbliższych.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej PIIB: https://www.piib.org.pl/dla-czlonkow/benefity-inzyniera/5195-karta-sportowa