Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

AWARIE I KATASTROFY BUDOWLANE – ANKIETA 2018

AWARIE I KATASTROFY BUDOWLANE W ROKU 2018 – ANKIETA

Instytut Techniki Budowlanej przy współpracy z PIIB realizuje od szeregu lat, prace dotyczące analiz zagrożeń, awarii i katastrof budowlanych w kraju. Mając na uwadze bogatą działalność ekspertyzową rzeczoznawców budowlanych, Instytut Techniki Budowlanej zwraca się z prośbą o elektroniczne wypełnienie załączonej ankiety, osobno dla każdego obiektu uległego lub zagrożonego awarią w roku 2018.
Ankiety należy przesłać pisemnie na adres:  Instytut Techniki Budowlanej, prof. dr hab. Leonard Runkiewicz, 00-611 Warszawa, ul. Filarowa 1, fax: 22/825 79 70 lub elektronicznie na adres:, e-mail: l.runkiewicz@itb.pl w możliwie krótkim terminie.