Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

AUTODESK – PROŚBA O ZGŁASZANIE DO PIIB PROBLEMÓW Z PROGRAMEM

W związku z realizacją jednego z wniosków zgłoszonych na Krajowym Zjeździe PIIB oraz informacji od naszych członków o zakończeniu udzielania przez Autodesk wsparcia technicznego dla produktów z wieczystą licencją z lat 2011-2014, Izba zauważając niedogodność dotyczącą członków PIIB zbiera informacje w zakresie problemów stworzonych przez tą sytuację w biurach projektowych i firmach, w których inżynierowie budownictwa – członkowie PIIB wykonują swój zawód lub które prowadzą.

Polska Izba Inżynierów Budownictwa prosi o zgłaszanie do dnia 8 maja 2023 r. na adres biuro@piib.org.pl napotkanych przez powyższą sytuację problemów, wraz z następującą informacją:

  1. Jakiej wersji oprogramowania Autodesk dotyczy program;
  2. Czy udało się problem rozwiązać w korespondencji z Autodesk, jeśli nie, prosimy o informację z opisem sprawy i prowadzoną korespondencją;
  3. Czy powyższa sytuacja uniemożliwiła korzystanie z programu na dotychczasowej licencji;
  4. Czy powyższa sytuacja uniemożliwia przeniesienie programu/licencji na inne urządzenie;
  5. Czy powyższa sytuacja wpłynęła na zmianę wykorzystywanego oprogramowania w biurze (zmianę oprogramowania na inne).

Po zebraniu powyższych informacji Izba Krajowa pochyli się nad problemem i ewentualnie podejmie dalsze działania lub przedstawi członkom możliwe tryby postępowania.