Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ANKIETA DOTYCZĄCA ZAINTERESOWANIA ZAKUPEM PODPISU KWALIFIKOWANEGO NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH.

W związku z wyraźną w ostatnim czasie intensyfikacją prac związanych z cyfryzacją procesu budowlanego w Polsce Polska Izba Inżynierów Budownictwa zwraca się z prośbą do członków Izby o udzielenie odpowiedzi (ankieta) odnośnie potencjalnego zainteresowania zakupem PODPISU KWALIFIKOWANEGO po uzyskaniu przez PIIB preferencyjnych warunków dla swoich członków.

Wyrażenie zainteresowania w ankiecie NIE JEST zobowiązaniem się do zakupu.

Link do ankiety: https://portal.piib.org.pl/ankieta