Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

ANKIETA CENTRUM KOMPUTEROWEGO ZETO SA

Centrum Komputerowe ZETO SA w Łodzi

zwróciło się do nas z prośbą o zaproszenie naszych członków do wypełnienia ankiety,

którą można znaleźć pod adresem:

http://www.csi.ckzeto.pl/fa/badanieecdl/Ankieta.html

 

Osoby, które wypełnią ankietę będą mogły  w pierwszej kolejności wziąć udział w bezpłatnych szkoleniach m.in. dotyczących specjalistycznych aplikacji MS Project i Auto CAD.

Więcej informacji w zakładce SZKOLENIA.