Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Anita Oleksiak – p.o. Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

W dniu 11.08.2017 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego Pan Jacek Szer z powodów osobistych złożył dymisję na ręce Prezesa Rady Ministrów Pani Beaty Szydło. W tym dniu Pani Premier odwołała Pana Jacka Szera z funkcji Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Z dniem 12 sierpnia br. pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego zostało powierzone Pani Anicie Oleksiak. 

 

Żródło: http://www.gunb.gov.pl/  komunikaty z dnia 11.08.2017 r. oraz 14.08.2017 r.