Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

AKADEMIA DOSTĘPNOŚCI – ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W ANKIECIE

W imieniu organizatora:  Instytut ADN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. zapraszamy do udziału w ANKIECIE dotyczącej projektu pn.: ‘’Akademia Dostępności’’, z ramienia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel główny projektu to podniesienie wiedzy w zakresie dostępności przestrzeni i budynków dla osób z niepełnosprawnościami, w tym projektowania uniwersalnego.

Grupa docelowa projektu:

Uczestnicy procesów planowania przestrzennego i procesu inwestycyjno-budowlanego, posiadających dyplom ukończenia studiów II stopnia, m.in.:

• architekci, w tym architekci wnętrz i krajobrazu,

• inżynierowie budownictwa,

• urbaniści,

• pracownicy administracji publicznej zajmujący się procesem inwestycyjno-budowlanym lub planowaniem przestrzennym i zagospodarowaniem przestrzennym.

Realizacja szkoleń: Szkolenia będą odbywać się czasie rzeczywistym. Prowadzone będą w parach trenerskich, w dni robocze. 

Moduł I
• minimalna tematyka: projektowanie uniwersalne i dostępność przestrzeni i budynków dla osób

ze szczególnymi potrzebami w tym osób z niepełnosprawnościami,

• 8 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 4 godz.)

Moduł II
• minimalna tematyka:

→ symulowanie i doświadczanie różnych form niepełnosprawności w terenie i budynku

w kontekście napotykanych barier i trudności (z wykorzystaniem symulatorów),

→ skuteczna komunikacja z inwestorami nt. potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami,

→ komunikacja z osobami z niepełnosprawnościami,

→ analiza przykładowego projektu pod kątem dostępności,

→ mini-audyt dostępności

• 12 godzin dydaktycznych (2 spotkania po 6 godz.),

• szkolenia stacjonarne,

• zajęcia prowadzone przez trenera i osobę z niepełnosprawnością,

• dla UP zapewniony catering oraz opcjonalny nocleg i kolacja (przy spełnieniu kryteriów).

Aby wziąć udział w ANKIECIE proszę kliknąć w link poniżej:

Szczegółowe informacje o projekcie znajdziecie Państwo na stronie internetowej: