Kieruje do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

12-STE DNI OSZCZĘDZANIA ENERGII (14-15.11.2018, WROCŁAW)

Zapraszamy Członków Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa do udziału w Konferencji: 

 

12-ste Dni Oszczędzania Energii, które odbędą się 14-15 listopada we Wrocławiu w Silver Conference Center pod nazwą: „Głęboka termomodernizacja- wybrane zagadnienia z zakresu energochłonności, akustyki, konstrukcji i wymagań przeciw pożarowych”.

 

Dni Oszczędzania Energii są wydarzeniem, które od 2001 roku odbywają się cyklicznie. Zbliżająca się edycja poruszy tematy związane z kompleksową „głęboką” termomodernizacją oraz rewitalizacją zwłaszcza budynków będących pod ochroną konserwatorską.

 

Wydarzenie to skierowane jest do: projektantów, wykonawców, inspektorów nadzoru, audytorów energetycznych, inwestorów oraz zarządców nieruchomości. Główne tematy, które zostaną na poruszone na konferencji to:

termomodernizacja budynków– możliwości i ograniczenia,

termomodernizacja budynków i czystość powietrza,

projektowanie elewacji z wykorzystaniem nowych technologii,

konieczność wzmacniania elewacji oraz technologie mocowań,

jakość powietrza i skuteczna wentylacja w istniejących budynkach,

ogrzewanie i chłodzenie za pomocą pompy ciepła i systemy ogrzewania płaszczyznowego,

charakterystyka energetyczna budynków na WT2021.

 

Organizatorem konferencji jest Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska oraz Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju.

 

Szczegółowe informacje dotyczące Konferencji  – w załączonych plikach oraz na stronie www.12doe.cieplej.pl .

Koszt udziału Członków DOIIB pokrywa Izba.

 

Warunkiem udziału w konferencji jest zgłoszenie uczestnictwa na adres e-mai: dos@dos.piib.org.pl do dnia 28.10.2018 r.  koniecznie z dopiskiem:

 

„ Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska oraz numeru członkowskiego organizatorowi konferencji tj. Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Pełczyńska 11, celem wpisania na listę uczestników konferencji.

 

Zgłoszenia nie zawierające powyższej klauzuli nie będą przyjmowane.

 

Ponadto informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzamy na zasadach określonych w naszej  Nocie Informacyjnej