Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia i konferencje

OŚRODEK INFORMACJI I SZKOLEŃ
POK. 201
tel. 71 337 62 56, e-mail: szkolenia@dos.piib.org.pl

Termin Miejsce Organizator Wydarzenie
14-07-2020 online Mazowiecka OIIB
13-07-2020 online Dolnośląska OIIB
09-07-2020 szkolenie online Mazowiecka OIIB
07-07-2020 online Mazowiecka OIIB
06-07-2020 online Podkarpacka OIIB
02-07-2020 online Opolska OIIB