Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia i konferencje

OŚRODEK INFORMACJI I SZKOLEŃ
POK. 201
tel. 71 337 62 56, e-mail: szkolenia@dos.piib.org.pl

Termin Miejsce Organizator Wydarzenie
09-12-2020 online Dolnośląska OIIB
08-12-2020 online Dolnośląska OIIB
23-11-2020 online Dolnośląska OIIB
17-11-2020 online Dolnośląska OIIB
13-11-2020 online Dolnośląska OIIB
30-10-2020 online Dolnośląska OIIB
29-09-2020 Legnica Dolnośląska OIIB
28-09-2020 Bardo Śląskie Dolnośląska OIIB