Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia i konferencje

OŚRODEK INFORMACJI I SZKOLEŃ
POK. 201
tel. 71 337 62 56, e-mail: szkolenia@dos.piib.org.pl

Termin Miejsce Organizator Wydarzenie
03-02-2021 online Dolnośląska OIIB
29-01-2021 online Dolnośląska OIIB
19-01-2021 online Dolnośląska OIIB
14-01-2021 online Dolnośląska OIIB
12-01-2021 online Dolnośląska OIIB
17-12-2020 online Dolnośląska OIIB
15-12-2020 online Dolnośląska OIIB
10-12-2020 online Stowarzyszenie Geodetów Polskich