Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia i konferencje

OŚRODEK INFORMACJI I SZKOLEŃ
POK. 201
tel. 71 337 62 56, e-mail: szkolenia@dos.piib.org.pl

Termin Miejsce Organizator Wydarzenie
12-01-2021 online Dolnośląska OIIB
17-12-2020 online Dolnośląska OIIB
15-12-2020 online Dolnośląska OIIB
10-12-2020 online Stowarzyszenie Geodetów Polskich
09-12-2020 online Dolnośląska OIIB
08-12-2020 online Dolnośląska OIIB
23-11-2020 online Dolnośląska OIIB
17-11-2020 online Dolnośląska OIIB