Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia i konferencje

OŚRODEK INFORMACJI I SZKOLEŃ
POK. 201
tel. 71 337 62 56, e-mail: szkolenia@dos.piib.org.pl

Termin Miejsce Organizator Wydarzenie
26-02-2021 online Dolnośląska OIIB
22-02-2021 online Dolnośląska OIIB
19-02-2021 online Dolnośląska OIIB
05-02-2021 online Dolnośląska OIIB
03-02-2021 online Dolnośląska OIIB
29-01-2021 online Dolnośląska OIIB
19-01-2021 online Dolnośląska OIIB
14-01-2021 online Dolnośląska OIIB