Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Szkolenia i konferencje

OŚRODEK INFORMACJI I SZKOLEŃ
POK. 201
tel. 71 337 62 56, e-mail: szkolenia@dos.piib.org.pl

Termin Miejsce Organizator Wydarzenie
28-05-2021 online Dolnośląska OIIB
14-05-2021 online Dolnośląska OIIB
11-05-2021 online Dolnośląska OIIB
23-04-2021 online Dolnośląska OIIB
21-04-2021 online Dolnośląska OIIB
09-04-2021 online Dolnośląska OIIB
01-04-2021 online Dolnośląska OIIB
26-03-2021 online Dolnośląska OIIB