Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Ogłoszenie o zbieraniu ofert na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego DOIIB

Dolnośląska Okręgowa Izba Inżynierów  Budownictwa poszukuje osoby z uprawnieniami do pełnienia  funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót remontowych w budynku DOIIB we Wrocławiu.

Prace budowlane obejmują remont pomieszczeń w piwnicy budynku polegających na: usunięciu luźnych tynków i farby, położeniu nowych, odkuciu kafli w toaletach i usunięciu ewentualnych awarii wod.-kan. oraz położeniu nowych kafli, naprawie ubytków w suficie podwieszanym i na ścianach.

Prace planujemy prowadzić w I kwartale 2022r.

Na oferty czekamy do 05 stycznia 2022r.

Ofertę prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: adm@dos.piib.org.pl

Sprawę prowadzi:

Pani Ewa Ulicka

Specjalista d/s Utrzymania i Zarządzania siedzibą DOIIB  

tel.: 71337 62 63