Kieruje do strony głównej Logo dolnośląskiej izby okręgowej inżynierów budownictwa

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Przenosi do strony głównej

Dolnośląska Okręgowa
Izba Inżynierów Budownictwa

Terminarz Okręgowych Zjazdów

Terminarz Okręgowych Zjazdów DOIIB – V kadencja

XVII Zjazd DOIIB (sprawozdawczo-wyborczy) 21.04.2018r.
XVIII Zjazd DOIIB (sprawozdawczy) 06.04.2019r.
XIX Zjazd DOIIB (sprawozdawczy) od godz. 11.00 27.05.2020r.
do godz. 15.00 30.05.2020r.
XX Zjazd DOIIB (sprawozdawczy)17.04.2021r.